Jistoty investičních fondů

Díky níže uvedeným faktorům je kolektivní investování téměř bez rizika. Navíc s námi je váš kapitál monitorován hned 2x…

combination safe lock and key lock

 • Z

  ekonomika průměrně kolem 8% p.a. Investiční fondy = investování do světové ekonomiky.

 • Penize jsou rozložené minimálně do 6 branží. V každé z nich musí být obsaženo alespoň 30 společností = minimálně 180 firem. Riziko krachu fondu je téměř nulové.
 • Situace na investičních trzích neustále monitorují kvalifikování portfolio manažeři. Při hrozbě krachu některé z firem portfolio manažeři odprodají podíly a nahradí rizikovou společnost novou.
 • Druhou kontrolu situace na finančních trzích proádíme my a konzultujeme s klienty. Hrozí-li velký propad investičního

  fondu, doporučíme změnu investiční strategie (výběr částky apod.)

 • Peníze máte kdykoliv k dispozici a cena podílu se fixuje ke dnu oznámení výběru.
 • Ze zákona máte peníze nejdéle do 15 pracovních dnů, obvykle však do 5 pracovních dnů
 • Zákon o kolektivním investování č. 189/2004
 • Zákon o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů
 • Každá investiční společnost a i investiční fond musí mít najatého stejného depozitáře (licenci uděluje ČNB), který dohlíží na transkace apod.
 • Kontrola a dohled ze strany ČNB.
 • Kontrola ze strany nezávislých auditorů.
 • Oddělená úschova ve zvláštním majetku prostřednictvím depozitní banky.
 • Každodenní zajišťování hodnoty podílu a zveřejňování.
 • Platební místo, resp. převodní banka.

Kontaktní údaje