Worldselect One First Selection

Investiční fond Worldselect One First Selection

Investujeme do těch nejlepších akciových fondů na světě

Tento aktivně řízený fond fondů si vybírá pouze prvotřídní akciové fondy. Investorům tak nabízí možnost podílet se na dynamickém vývoji různých hospodářských regionů světa.

Využívá při tom zkušenností úzce specializovaného týmu investičních expertů a kontakty s těmi nejlepšími manažery fondů.

Aktivní a dynamický přístup umožňuje vybírat ty nejlepší akciové fondy

Rozdíl oproti jiným fondům spočívá v dynamičnosti řízení portfolia

 • Po pravidelné analýze národohospodářských podmínek manažeři fondu jasně stanoví, která odvětví, které regiony a měny a jak velké podniky (podle tržní kapitalizace) a jaký styl řízení portfolia budou mít v následujícím období přednost.
 • Investiční fondy jsou do portfolia vybírány na základě taktických úvah
  • Svým složením odráží portfolio zvolený investiční styl, který se řídí buď růstovým potenciálem (růstový přístup), nebo oceněním akcií (hodnotový přístup), případně využívá kombinací obou přístupů.
  • Složení portfolia se řídí také tržní kapitalizací- podniky s nízkou, střední a vysokou tržní kapitalizací.

Investiční zásady

 • Vyšší podíl jednotlivých odvětví a regionů oproti benchmarku.
 • Možnost zcela se vyhnout

  majetku do produktů peněžního trhu.

Rozložení portfolia do regionů

 • Rozvíjející se trhy
 • Jihovýchodní Asie
 • Japonsko
 • USA
 • Evropa

Rozložení portfolia podle investičního stylu

 • Růstový
 • Smýšený
 • Hodnotový

Rozložení portfolia podle měn

 • Euro
 • Americký dolar
 • Japonský jen

Kontaktní údaje