Worldselect One Asset Allocation

Investiční fond Worldselect One Asset Allocation

Model, který systematicky vytváří rovnováhu mezi výnosy a jistotou, zaručuje úspěch fondu ve všech fázích trhu

Řízení fondu Worldselect One Asset Allocation vychází ze zcela nového

matematického modelu, který Vaši investici kormidluje bezpečně všemi fázemi trhu. Toto kvantitativní řízení aktiv (QUAM) umožňuje dosahovat cílových výnosů bez toho, aby kolísání hodnoty fondu v průběhu roku přesáhlo více než 15% oproti tržnímu průměru.

K dosažení tohoto cíle investuje fond podle údajů, které získává z matematického modelu, do dalších fondů. Jeho investiční svět tvoří akcie, dluhopisy i nástroje peněžního trhu. Nepodléhá žadným geografickým ani odvětvovým omezením. Model QUAM se dá použít k výběru různých investic, přičemž fondy pocházejí z nabídek nejrespektovanějších manažerů aktiv na světě.

Charakteristické rysy modelu

QUAM

  • Matematický model investování, který se osvědčuje už několik let
  • Systematický
  • Disciplinovaný

Cílová výkonnost

  • Přizpůsobování portfolia trendům na trzích
  • Využívání stanoveného profilu rizik
  • Kontrola rizik

Metoda QUAM umožňuje identifikovat trendy na trhu a přizpůsobovat jim portfolio

Rozložení investic probíhá velmi dynamicky. Přístup fondu Worlselect One Asset Allocation odpovídá riziku akciovéh portfolia. V případě nepříznivých trendů na akciových trzích je ale možné přesunout investice na peněžní nebo dluhopisový trh a chránit tak investovaný kapitál.

Metoda QUAM umožňuje identifikovat trendy na trhu a přizpůsobovat jim portfolio fondu. Podle konkrétního vývoje na trhu jsou vybírány různé regiony, různá odvětví i podniky s různou tržní kapitalizací.

Výrazné kolísání relativních vah jednotlivých tříd aktiv dokazuje náročnost rozhodování, které se neobejde bez podpory matematického a systematického modelu.

Kontaktní údaje