12 důvodů pro kolektivní investování

Kolektivní investování je v dnešní době velmi oblíbené. Jeho popularita je vyvolána větším počtem faktorů. Mezi ty nejdůležitější patří:
legal books #23

 1. profesionální správa úspor
 2. efektivnější diverzifikace rizika
 3. úspory z rozsahu
 4. široká paleta investičních instrumentů
 5. velký počet investičních produktů
 6. sociální odpovědnost domácností
 7. jednoduchost a pohodlnost
 8. při investování déle než 3 roky neplatíte daň ze zisku
 9. jednotná právní legislativa v celé Evropské Unii
 10. jednotný evropský pas
 11. do 15 dnů máte peníze na účtu bez dlouhých výpovědních lhůt a sankcí za předčasný výběr
 12. neplatíte žádné skryté poplatky za účtu ani skryté poplatky ze zisku

1. Profesionální správa úspor

Správa portfolií je svěřena odborníkům. Ti neustále sledují dění na finančních trzích, vycházejí z investičních analýz a rovněž využívají techniky řízení investičních rizik prostřednictvím finančních derivátů. V případě rizika přesouvají kapitál do méně rizikových společností.

2. Efektivnější diverzifikace rizika

Spojování individuálních portfolií do společného portfolia umožňuje efektivnější diverzifikaci rizika. Naopak individuální investoři mají omezené možnosti diverzifikace rizika v důsledku nedostatečné výše kapitálu.

3. Úspory z rozsahu a ze sortimentu

Instituce kolektivního investování dosahují při správě majetku úspor z viagra means rozsahu a ze sortimentu, což umožňuje individuálním investorům spravovat úspory za nižších nákladů oproti individuálnímu přístupu.

4. Široká paleta investičních instrumentů

Kolektivní investování umožňuje, díky shromáždění kapitálu od mnoha drobným investorů, finančně vstoupit do instrumentů, které jsou jinak drobným investorům obtížně dostupné.

5. Velký počet investičních produktů

Umožňují uspokojit rozmanité investiční požadavky investorů. Každému najdeme ten nejvhodnější způsob investování z hlediska vkladu, doby investování apod.

6. Sociální odpovědnost domácností

Spočívá ve snaze vytvořit dostatečné úspory pro období penzijního věku a pro zajištění financování vzdělání potomků. Navíc způsobem, který má smysl, vysoký výnos a relativně malé riziko. Proto se u domácností kolektivní investování stává stále oblíbenější.

7. Jednoduchost a pohodlnost

Instituce kolektivního investování nabízejí svým klientům širokou paletu služeb, mezi které patří automatické reinvestování, právo směny, spořící plán,plán výběru atd.

8. Při investování déle než 3 roky neplatíte daň ze zisku

Ze zákona o daních z příjmu č. 586/1992 sb. jsou dle § 4 odst. 1 písm. w) Od daně osvobozeny:
příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji dobu  3 let.

9. Jednotná právní legislativa v celé Evropské Unii

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů – Markets in Financial instruments Directive. Veškerá právní legisltaiva o podnikání na kapitálových trzích je totožná jako v ostatních státech EU.

10. Jednotný evropský tadalafil online pas

Pokud investiční společnost a fondová společnost získá povolení od nějakého regulátora v EU, má automaticky právo podnikat na jakémkoliv území EU.

11. Peníze do 15 dnů na účtu bez dlouhých výpovědních lhůt a bez sankcí předčasného výběru

Klient obdrží peníze do 15 dnů ode dne oznámení.

12. Neplatíte žádné skryté poplatky za vedení účtu ani skryté poplatky ze zisku

V naší společnosti klient ví za co zaplatil a narozdíl od jiných společností se u nás neplatí každoroční depozitářské online pharmacy canada percocet poplatky za buy generic cialis canadian pharmacy obhospodařování účtu, kde si banky a jiné společnosti účtují každoročně od 1,3% z celkové částky na účtu.

Kontaktní údaje